Ondersteuning overheid

• Beleid en advies
• Uitvoering planning en controlcyclus
• Gegevensanalyse
• Interne controle

Rota Financials is het eenmansbedrijf van Matjan van der Wielen, dat tot doel heeft ondersteuning te bieden aan non-profit organisaties op het gebied van financiële bedrijfsvoering. Binnen de non-profit sector richt ik me specifiek op lokale overheden (gemeenten, provincies en aanverwante organisaties).

 

Vanaf 2001 ben ik werkzaam binnen de overheid en vanaf 2007 als zelfstandig financieel professional onder de naam Rota Financials. Door deze jarenlange ervaring ben ik uitstekend in staat uw organisatie ondersteuning te bieden in alle facetten van de financiële bedrijfsvoering.

Over Rota Financials

Expertise

Expertise

Gegevensanalyse

Gegevensanalyse maakt gebruik van de beschikbare data of gegevens met het doel er bruikbare informatie van te maken die nodig is om te sturen, of besluiten te nemen.  
De uitdaging is om deze data, vaak uit verschillende bronnen, samen te brengen en om te vormen tot bruikbare, leesbare informatie. Mijn uitgebreide kennis van Excel en mijn analytisch vermogen, kunnen uw organisatie helpen bij het opstellen van financiële informatie.

 

Interne controle

Hoe betrouwbaar is de (financiele) informatie die uit allerlei toepassingen wordt gegenereerd? Om dit te kunnen beoordelen is een kijkje nodig achter de cijfers: hoe komen de cijfers tot stand, welke processen liggen er aan ten grondslag, zijn de processen efficient ingericht, zijn er risico's verbonden aan de inrichting? Enkele vragen die aan de orde komen bij de interne controle van bedrijfsprocessen. Bij het controleren, beoordelen of opstellen van processen kan ik uw organisatie van dienst zijn.

Beleid en advies

Bij het vormgeven van (financieel) beleid dient constant de afweging gemaakt te worden tussen kosten en baten. De baten bestaan daarbij vaak uit beoogde maatschappelijke effecten. Inzicht in de beleidsgebieden van de lokale overheden en de gemeentelijke organisatie zijn daarbij onmisbaar. Door mijn kennis van de overheid en de overheidsfinanciën  kan ik beleidsmedewerkers van een passend financieel advies voorzien.

Planning en control

De planning en control cyclus van gemeenten omvat het opleveren van de jaarrekening, de kadernota, de begroting en tussentijdse rapportages van enig boekjaar. Door mijn jarenlange ervaring bij lokale overheden kan ik direct een bijdrage leveren aan de de totstandkoming van deze producten.

Referenties

Partners

Opdrachtgevers (selectie)

Een beschrijving van de functies en de uitgevoerde taken kunt u vinden op mijn LinkedIn profiel.

Contact

Mijn werkgebied omvat bij voorkeur, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, maar andere gebieden zijn zeker bespreekbaar.
Een uitgebreid CV, mijn tarief en mijn beschikbaarheid kunt u per mail opvragen.

Naam  
Email  
Bericht  

Adres:
Rota Financials
Matjan van der Wielen
Goudmijnstraat 43
5348 JH  Oss
Telefoon:

M 06 28696391